HIGHTEX2020-TR-FORM.PDF
< Geri


Genel anlamda sağlık ve hijyen ürünleri pazarı, artan dünya nüfusuna paralel büyüyor. Tıbbi işlemlerde yüksek standartlarda ve kompleks teknik tekstillere duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Buna paralel gelişmekte olan ülke pazarlarının medikal tekstillere yönelik talebi çoğalıyor.

Hijyenik tekstiller pazarı yeni ürünlerin hızla yaygınlaşmasıyla, katlanarak artan bir büyümeye aday.
Bu Fuar 5174 Sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir.