HIGHTEX2020-TR-FORM.PDF
< Geri


Endüstriyel koruyucu ürünler, sanayinin hemen her dalında giderek daha fazla tercih ediliyor.

Isıya dayanıklı eldivenlerden soğuk veya sıcağa dayanıklı giysil­ere, ko­ru­ma bandaj­larından ayakkabıdaki ko­ruyucu malze­mel­ere kadar ürün­ler her geçen gün çeşitleniy­or.

Şemsiye ve yük­sek performanslı spor giysiler­deki su geçirmezlik ile başlay­an özel üretimler, tüketi­cilerin talebiyle günlük giysilerde da­ha fa­zla kullanılmaktadır.
Bu Fuar 5174 Sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir.