HIGHTEX2020-TR-FORM.PDF
< Geri


Tekstilde yıllardan bu yana yaygın olarak kullanılan astar, vatka, tela ve benzeri ürünler, günümüzde geliştirilmiş özellikleriyle hazır giyimin önemli unsurlarıdır.

Giyim kategorisindeki nonwoven ve teknik tekstiller, her zaman için diğer tüm kategorilerdeki ürün­ler­den daha yüksek fiyatlara müşteri bulmuştur.

Dokuma ürünlerin yoğun kullanıl­dığı bu kategoride, sportif ve aske­ri amaçlı yüksek per­for­mans giy­sile­ri, ileri düzeyde ürün mühen­dis­liğiyle gelecek yıllar için ümit vermektedir. Yeni teknolojil­er ve değişen maliyetler çerçeves­inde, gündelik olarak kullanılabilecek özel giysiler, bu kategorinin yeni sürprizleridir.

Bir diğer gelişme, tekstil nonwoven ürünlerinin, ayakkabı ve deri giyim sektöründe de rahatlık ve hava­landırma amaçlı kullanımlarının artmış olmasıdır.

Bu Fuar 5174 Sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir.