HIGHTEX2020-TR-FORM.PDF
< Geri


Tüm kategoriler içinde son dönemin en hızlı büyüyen ürün grubu, geotekstillerdir. Az ürün çeşitliliğine rağmen yüksek tüketim, ilk yatırımın geri dönüşünü hızlandırmaktadır.

Geçmişte yalnızca dünyanın gelişmiş bölgelerinde kullanılan geotekstiller, bugün sağladığı fayda ve fiyat oranıyla, hemen her ülkenin her bölgesinde akullanım yeri bulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımları, tahmin edilenin üzerinde bir geotekstil ihtiyacı getirmektedir. Geotekstiller bina zeminlerinde, yalıtım ve stabilite için giderek daha çok kullanılmaktadır.

Her yıl artan geotekstil ihtiyacı, ülke içinde bölgesel çapta yerel üretimleri de mantıklı kılmaktadır.

Son yıllarda özellikle karayolu ihaleleri şartnamelerinde geotekstil kullanımının zorunlu hale getirilmesi, bu pazardaki talebin katlanarak artacağının göstergesidir.
Bu Fuar 5174 Sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir.