HIGHTEX2020-TR-FORM.PDF
< Geri


Teknik tekstillerin en yaygın kullanım alanı, endüstriyel uygulamalardır.

Fabrika içinde malzemenin bant ile aktarılmasında, ürün­lerin boylarına göre ayrılma­sında veya filtreleme işlem­ler­inde, temizleme ve per­dahlama süreçlerinde özel doku­lu teknik tekstiller her za­man aranmıştır.

Yeni çevre yönetmelikleri, neredeyse sınırsız kullanıma sahip nonwoven filtreleri öne çıkarmıştır. Non­wov­en­lar, yalnızca toz değil, sıvı, gaz ve yağ filtras­yonuna da çözüm sunmaktadır.
Bu Fuar 5174 Sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir.